एक जना नेपालीको टाउकोमा ७४ हजार ऋण

काठमाडौं । नेपाल सरकारको ऋण गत वर्ष उठाएको राजस्वभन्दा डब्बल भएको छ। गत वर्ष १० खर्ब…

प्रत्येक नेपालीलाई ३९,३१६ रुपैयाँ ऋण

नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार तीन सय १६ पुगेको छ।

74374