हङकङको नयाँ आकर्षणः विश्वकै विशाल चारतले लाल्टिन…

हङकङ, गगनचुम्बी भवनहरूले घेरिएको हङकङको व्यापारिक क्षेत्रको मध्यभागमा अवस्थित एउटा असामान्य ‘भवन’ झै लाग्ने एउटा चित्ताकर्षक…

55735