चार लेन बन्दै नेपालगञ्ज–गुलरिया सडक

नेपालगञ्ज–गुलरिया हुलाकी सडकलाई विस्तार गरी चार लेन बनाउन थालिएको छ।

44728