कतारमा तलब वृद्धि, रोजगारदाता पनि फेर्न पाइने..

काठमाडौँ – कतार सरकारले आप्रवासी श्रमिकको तलब वृद्धि र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

38266