जहाजमा धुवाँ देखिएपछि श्रीएअरलाइन्सको जहाज नेपालगञ्जमा आकस्मिक अवतरण…

नेपालगञ्ज, नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आज श्रीएअरलाईन्सको जहाज आकस्मिक रुपमा अवतरण भएको छ।

54741