पाँचथरमा बाढी पहिरोमा मृत्यु भएका २६ जनाको सनाखत

पाँचथरमा बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका २६ जनाको सनाखत भएको छ।

45991