फेरि ब्युँताउन सम्भव होला काठमाडौं–हेटौंडा रोपवे?

बाग्मती प्रदेश सरकारले दुई दशकदेखि बन्द भएको काठमाडौं–हेटौंडा रोपवे फेरि ब्युँताउने प्रयास गरेको छ।

34624