विश्वमा बर्सेनि एक करोड ३० लाखलाई पक्षघात

विश्वमा बर्सेनि एक करोड ३० लाख व्यक्तिलाई पक्षघात हुने गरेको पाइएको छ।

46259