भारतद्वारा दोस्रो खेपको राहत सामग्री हस्तान्तरण

भारत सरकारले नेपालका भूकम्प प्रभावितका लागि आपतकालीन राहत सहयोग सामग्रीको दोस्रो खेप सोमबार हस्तान्तरण गरेको छ।

89312