सूचना: मतदाताको रुपमा दर्ता गर्नुहोस्

सूचना
मतदाताको रुपमा दर्ता गर्नुहोस्

यदि तपाईले निम्न मापदण्डहरु पूरा गर्नु हुन्छ भने तपाई मतदाताको रुपमा दर्ता हुन योग्य हुनुहुन्छः

➢ 18 वर्ष वा सो भन्दा माथि उमेर पुगेकोः
➢ हङकङ स्थायी निवासी; र
➢ सामान्यतया हङकङमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ ।

आवेदनको अन्तिम म्याद
नयाँ दर्ताः 2 जुन 2023

विवरण परिवर्तनबारे रिपोर्ट गर्नः 2 जुन 2023

(आवास विभागअन्तर्गत सार्वजनिक भाडा आवासका आधिकारिक बासिन्दाहरु वा हङकङ हाउजिङ सोसाइटीअन्तर्गत दर्ता भएका अनुदानित आवासको भाडावाल मतदाताहरुबाहेक व्यक्तिहरुले नयाँ दर्ता गर्दा वा दर्ता गरिएको ठेगाना परिवर्तन गर्न आवेदनहरु पेश गर्दा ठेगानाको प्रमाणहरु बुझाउंन आवश्यक पर्दछ।)

ठेगाना प्रमाणित गर्न आवश्यकता हेर्नुहोस् https://www.reo.gov.hk/en/voter/ap.htm

आवेदन फारमहरु निम्न स्थानहरुमा उपलब्ध छन्:
अल्पसंख्यक जातीयहरुको लागि समर्थन सेवा केन्द्रहरु

➢ होप सेन्टर HOPE Centre (Wanchai)
➢ चियर सेन्टर CHEER Centre (Kwun Tong)
➢ होम सेन्टर (Yau Tsim Mong)
➢ होम सब-सेन्टर HOME Sub-centre (Sham Shui Po)
➢ लिङ्क सेन्टर LINK Centre (Kwai Tsing)
➢ वान सेन्टर ONE Centre (Tuen Mun)
➢ YLTH सेन्टर YLTH Centre (Yuen Long)
➢ टच सब-सेन्टर TOUCH Sub-centre (Tung Chung)

सरकारी तथा अन्य कार्यालयहरु

➢ दर्ता तथा निर्वाचन कार्यालय (REO)
➢ सार्वजनिक आवास एस्टेटहरुको जिल्ला कार्यालयहरु तथा व्यवस्थापन कार्यालयहरु
➢ मतदाता दर्ता वेबसाइटबाट आवेदन फारमहरु पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ (https://www.voterregistration.gov.hk)

फारमहरु बुझाउने माध्यम:

पूरा भरिएको र हस्ताक्षर गरिएको आवेदन फारम REO लाई पठाउंन सकिन्छः
(1) पत्राचारद्वारा (ठेगाना: 13/F, Kowloon Bay International Trade & Exhibition Centre,
1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon);
(2) फ्याक्सद्वारा (फ्याक्स नम्बरः 2891 1180);
(3) ईमेलद्वारा (ईमेल ठेगानाः [email protected]); वा
(4) दर्ता तथा निर्वाचन कार्यालयको अनलाइन अपलोड प्लेटफर्म (www.reo-form.gov.hk) मा स्क्यान गरिएको प्रतिलिपि र ठेगानाको प्रमाण अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।

मतदाताहरुले सत्य र सही जानकारी प्रदान गर्नुपर्दछ। निर्वाचन मामिला आयोग नियमावलीअन्तर्गत कुनै व्यक्तिले जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक मतदाता दर्ताको लागि गलत वा भ्रामक जानकारी (उदाहरणको लागि गलत आवासीय ठेगाना) दर्ता तथा निर्वाचन कार्यालयमा उपलव्ध गराएमा सो व्यक्तिले अपराध गरेको ठहरिने छ, र यदि उक्त व्यक्तिले निर्वाचनमा मतदान गर्छ भने, उसले/उनले निर्वाचन (भ्रष्टाचार र अवैध आचरण) अध्यादेश (क्याप.554) पनि उल्लंघन गर्नेछ।

सोधपुछ
यदि तपाई चिनियाँ वा अंग्रेजी दुवै भाषा बोल्नुहुन्न र REO संग मतदाता दर्ताको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले CHEER को फोनमार्फत निःशुल्क दोभाषे सेवाको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले CHEER को दोभाषेलाई REO को कार्यालय सञ्चालन अवधि विहानको 8:45 बजेदेखि बेलुकाको 6 बजेसम्म सोमवारदेखि शुक्रवार (सार्वजनिक बिदाहरुबाहेक) कन्फ्रेन्स कलद्वारा REO को अधिकारीसंग सोधपुछ गर्न REOको सोधपुछ हटलाइन (2891 1001) मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फ्रेन्स कलमा जोडिएपछि तपाईले REO को अधिकारीसंग CHEER को दोभाषेमार्फत सिधा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।

CHEER को हटलाइन नम्बरहरु निम्नानुसार छन्:

भाषा हटलाईन नं
बहासा ईन्डोनेशिया 3755 6811
नेपाली 3755 6822
उर्दू 3755 6833
पन्जाबी 3755 6844
तागालोग 3755 6855
थाई 3755 6866
हिन्दी 3755 6877
भियतनामी 3755 6888
Comments

comments

72277