‘अग्नीपथ’ योजनाविरुद्ध भारतमा हिंसात्मक प्रदर्शन

नयाँदिल्ली, भारतमा सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको अग्नीपथ योजनाविरुद्धका प्रदर्शन हिंसात्मक हुन थालेका छन्।

51800