नेपालमा दोब्बर हुंदै पाटे बाघ

सन् २०२२ सम्म पाटे बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य नजिक नेपाल पुगेको छ। पछिल्लो गणना सन्…

37821