१५ प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि गर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ प्रतिशतसम्म विद्युतको महशुल वृद्धि गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ।

Trending Now : इन्जिनियरको कमाइ ५ करोड रुपैयाँ !
32558