बसाइँसराइले रित्तिदै गाउँघर : झाडी भए आङ्गन र पिँढी

गलेश्वर, ढुङ्गाले छाएका घर । सल्लाका काठले बारेर चिटिक्कै पारिएका बार्दली (कौसी) । फराकिला आङ्गन र…

49492