हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : १ स्थानीय र ६ आयातित सङ्क्रमित थपिए…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २४ जुन। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनले विहीवार १…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : हङकङमा लगातार दोश्रो दिन सङ्क्रमित संख्या शून्य…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २८ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका अनुसार हङकङमा…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : हङकङमा ७ महिनामा पहिलो पटक सङ्क्रमित संख्या शून्य…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २७ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका अनुसार ७…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : आज लोकल केस जिरो, आयातित १ जनामात्र…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २६ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : आज २ स्थानीय सङ्क्रमित थपिए…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २५ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : आज १ जनामात्र सङ्क्रमित थपिए…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २४ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : आज २ जना सङ्क्रमित थपिए…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २३ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : आज १ जनामात्र सङ्क्रमित थपिए…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २२ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : आज पनि लोकल केस जिरो, आयातित १ जनामात्र…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २१ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : आज पनि लोकल केस जिरो, आयातित १ जनामात्र…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २० मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : आज पनि लोकल केस जिरो, आयातित १ जनामात्र…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १९ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : लोकल केस जिरो, आयातित १ जनामात्र…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १७ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेशनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : ४ महिनाको बच्चासहित ४ जना सङ्क्रमित थपिए …

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १६ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेशनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : किन्डरगार्टेनमा अध्ययनरत ४ वर्षीय बालकसहित ३ सङ्क्रमित थपिए …

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १५ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेशनका अनुसार आज…

हङकङ कोरोना न्युज अपडेट : आज पनि लोकल केस जिरो…

न्युज डेस्क / एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १४ मे। सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेशनका अनुसार आज…

43184