हङकङमा आज कोरोनाको १,१९८ नयाँ केस थपिए…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २१ जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ पुष्टि भएका कुल १,१९८ केसहरु…

हङकङमा आज कोरोनाको १,३२७ नयाँ केस थपिए…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, २० जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ पुष्टि भएका कुल १,३२७ संक्रमित…

हङकङमा आज कोरोनाको १,२७६ नयाँ केस थपिए…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १९ जुन । हङकङमा लगातार पाचौं दिन कोभिड-१९ को केसले १…

हङकङमा आज कोरोनाको १,२७६ नयाँ केस थपिए…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १८ जुन । हङकङमा लगातार चौथो दिन कोभिड-१९ को केसले १…

हङकङमा निरन्तर बढ्दै कोरोना…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १६ जुन । हङकङमा लगातार दोस्रो दिन कोभिड-१९ को केसले १…

हङकङमा आज कोभिड-१९ को केस १३ अप्रिलपछि कै उच्च…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १५ जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ को केस १३ अप्रिलपछि कै…

हङकङमा आज कोरोनाको ७३७ नयाँ केस थपिए…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १३ जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ पुष्टि भएका कुल ७३७ संक्रमित…

हङकङमा आज कोभिड-१९ को केस लगातार दोस्रो दिन पनि उच्च…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १२ जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ को केस १६ अप्रिलपछि लगातार…

हङकङमा आज कोभिड-१९ को केस १६ अप्रिलपछि कै उच्च…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, ११ जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ को केस १६ अप्रिलपछि कै…

हङकङमा आज कोरोनाको ६७२ नयाँ केस थपिए…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, १० जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ पुष्टि भएका कुल ६७२ संक्रमित…

हङकङमा आज कोरोनाको ६७४ नयाँ केस थपिए, थप १ को मृत्यु…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, ९ जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ पुष्टि भएका कुल ६७४ संक्रमित…

हङकङमा आज कोरोनाको ५५८ नयाँ केस थपिए…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, ८ जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ पुष्टि भएका कुल ५५८ संक्रमित…

हङकङमा आज कोरोनाको ४८९ नयाँ केस थपिए, थप ३ जनाको मृत्यु…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, ७ जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ पुष्टि भएका कुल ४८९ संक्रमित…

हङकङमा कोरोना बढ्दै, आयातित ८६ सहित ५४३ नयाँ केस थपिए…

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, ६ जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ पुष्टि भएका कुल ५४३ संक्रमित…

हङकङमा झन बढ्न थाले कोरोना संक्रमित केस..

एचकेनेपाल डट कम – हङकङ, ५ जुन । हङकङमा आज कोभिड-१९ पुष्टि भएका कुल ५१५ संक्रमित…

51908